Monday, 5 December 2011

PENGENALAN


Kemahiran Hidup Sekolah rendah KHSR merupakan mata pelajaran teras bagi murid Tahap 2 yang terdiri  daripada murid tahun 4,5 dan 6. Terdapat beberapa bidang dalam sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup iaitu Reka Bentuk Teknologi, Perkebunan, Perniagaan dan Keusahawanan. Kementerian Pelajaran juga telah menyediakan buku teks Kemahiran Hidup bagi Tahun 4, 5 dan 6 meliputi bidang tersebut.

No comments:

Post a Comment