Monday, 5 December 2011

RASIONAL

Mata pelajaran Kemahiran Hidup dapat mengembangkan keupayaan murid dalam reka cipta, mempertingkatkan kemahiran mengurus perbelanjaan diri serta menarik minat murid dalam bidang keusahawanan. Selain itu,memupuk sikap kerajinan dalam bidang perkebunan dan ikan hiasan yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian.Mata pelajaran Kemahiran Hidup  dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan serta memupuk nilai dan sikap seperti inovatif, kreatif dan tabiat kerja yang baik dalam diri seseorang murid.

No comments:

Post a Comment