INFO

KREATIVITI MENJANA INOVASI"
PENGENALAN

Kemahiran Hidup merupakan mata pelajaran teras bagi murid Tahap 2 yang terdiri  daripada murid tahun 4,5 dan 6. Terdapat beberapa bidang dalam sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup iaitu Reka Bentuk Teknologi, Perkebunan, Perniagaan dan Keusahawanan. Kementerian Pelajaran juga telah menyediakan buku teks Kemahiran Hidup bagi Tahun 4, 5 dan 6 meliputi bidang tersebut.VISI DAN MISI

Melahirkan individu yang kristis dan kreatif melalui aktiviti amali yang menjana idea disamping memupuk kemahiran dalam kehidupan seharian yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan Projek Kemahiran Hidup.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
RASIONAL


Mata pelajaran Kemahiran Hidup dapat mengembangkan keupayaan murid dalam reka cipta, mempertingkatkan kemahiran mengurus perbelanjaan diri serta menarik minat murid dalam bidang keusahawanan. Selain itu,memupuk sikap kerajinan dalam bidang perkebunan dan ikan hiasan yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian.Mata pelajaran Kemahiran Hidup  dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan serta memupuk nilai dan sikap seperti inovatif, kreatif dan tabiat kerja yang baik dalam diri seseorang murid.

MATLAMAT
Panitia Kemahiran Hidup memberi penekanan kesepaduan antara teori dan praktis yang menjadi ciri utama mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Aktiviti dalam  sukatan yang telah dimuatkan juga dapat menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif.


OBJEKTIF
Panitia Kemahiran Hidup dapat:
·      Melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan teori dalam praktikal.
·      Memberi peluang kepada murid melakukan kerja sendiri dengan mengaitkan dengan kehidupan seharian.
·      Memberi penekanan tentang aspek keselamatan yang perlu dipatuhi dan diamalkan.
·      Membantu murid menghasilkan sesuatu projek dengan lebih baik dan berkesan.