Monday, 5 December 2011

MATLAMAT


Panitia Kemahiran Hidup memberi penekanan kesepaduan antara teori dan praktis yang menjadi ciri utama mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Aktiviti dalam  sukatan yang telah dimuatkan juga dapat menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif.

No comments:

Post a Comment