Wednesday, 7 December 2011

Reka Bentuk dan Teknologi

BIDANG : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI.UNIT PEMBELAJARAN


TAJUK PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2  Kreativiti dan Reka Cipta.
       (Cadangan peruntukan masa
       ialah 7 minggu )
       


b.        Kajian reka bentuk dan kefungsian
produk. (3 minggu)

                       iv.      Membuka dan memasang kit
Model.

Aras 1

  • Mengenal pasti alat tangan.  • Membuka dan mengenal pasti komponen.

  • Menyatakan fungsi komponen.

  • Memasang semula kit model.Aras 2

  • Menerangkan kefungsian system pergerakan kit model.

Aras 3

  • Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar.

  • Mengkaji reka bentuk kit model.

Alatan tangan yang diigunakan seperti gandin plastik, tukul warrington dan set pemutar skru kecil.

Membaca dan memahami manual.
Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat.
Contoh kit model ialah kit model robot, jentolak, kereta, motosikal dan kereta kabel.
Contoh kit model robot berkaki 6, kereta kawalan jauh.

Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna, binaan dan keupayaan.


AKTIVITI: MEMASANG KIT MODEL KERETAKIT MODEL KERETA LUMBA


AKTIVITI MEMASANG KIT MODEL KERETA

sedia untuk perlumbaan

MURID TAHUN 5 MEMASANG KIT MODEL KERETA

IMPAK : Murid seronok memasang kit model dan dapat menguji kefungsian produk.
Bahan/ alatan tangan : Set Kit Model, Pemutar Skru Philips, Bateri AA

No comments:

Post a Comment