Monday, 5 December 2011

OBJEKTIF


Panitia Kemahiran Hidup dapat:
·      Melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan teori dalam praktikal.
·      Memberi peluang kepada murid melakukan kerja sendiri dengan mengaitkan dengan kehidupan seharian.
·      Memberi penekanan tentang aspek keselamatan yang perlu dipatuhi dan diamalkan.
·      Membantu murid menghasilkan sesuatu projek dengan lebih baik dan berkesan.

No comments:

Post a Comment