Monday, 5 December 2011

VISI DAN MISI

Melahirkan individu yang kristis dan kreatif melalui aktiviti amali yang menjana idea disamping memupuk kemahiran dalam kehidupan seharian yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan Projek Kemahiran Hidup.

No comments:

Post a Comment